هلیو پتاس فرانسه

مونوپتاسیم فسفات هلیوپتاس

آهن 6 درصد هلیوپتاس

مونوآمونیوم فسفات هلیوپتاس

مونوپتاسیم فسفات هلیوپتاس

سولفات منیزیم هلیوپتاس

سولفات پتاسیم هلیوپتاس

اس دی پی فرانسه(SDP)

SDPبولرو

SDP فیتکامکس

SDP آلگوآمکس

SDPکلات مس

SDPکلات منگنز

SDPسیلیمکس کا

SDPکلات روی

SDP هیومیفر

اگروتار ترکیه

مستر نیتروکا اگروتار

بلک مامبا اگروتار

10-40-10 اگروتار

15-5-30 اگروتار

امکس انگلیس(OMEX)

کالمکس گلد امکس

بیوبیست امکس

سکوانشیال2 امکس

کا 50 امکس

دوسلو

نیترات کلسیم دوکانیت ،دوسلو

شیمیایی
بیولوژیک

 زنبور های گرده افشان بایوبست (به نمایندگی شرکت دارویی کشاورز در ایران)

زنبور های بامبل خصوصیات منحصر به فردی دارند که آنها را از زنبور های عسل و سایر گرده افشان ها متمایز کرده و باعث شد برای گرده افشانی در گلخانه ها از آنها استفاده شود. خصوصیاتی همچون فعالیت در دما های پایین تر و بالا تر از محدوده فعالیت زنبور های عسل، ادامه فعالیت در هوای ابری و بادی، خشونت کمتر، حساسیت کمتر نسبت به جابجایی کندو، عدم داشتن سیستم ارتباطی مانند زنبور های عسل که منجر به یافتن گل های گیاهان هرز با شهد بیشتر می شود و همچنین بزرگ تر بودن جثه که باعث افزایش قابلیت گرده افشانی می شود از وجوه تمایز زنبور های بامبل نسبت به زنبور های عسل هستند. یکی دیگر از خصوصیاتی که گرده افشانی با زنبور های بامبل را بی دردسر تر و سودمند تر می سازد این است که زنبور های بامبل فقط گل هایی را که به رسیدگی فیزیولوژیک رسیده و بوی خاصی از خود ترشح می کنند، بازدید می کنند.

منبع: سایت شرکت دارویی کشاورز (http://dkfk.ir/fa/product-detail.php?id=59)

 

X